EMS.for.me

Kategori: Photos from 2014

UPDATE: MY WALK IN CLOSET

       

Hej! Det var några dagar sen jag var aktiv här. Har haft fullt upp kan jag verkligen säga, och det har jag än. Pappa och jag var iväg och köpa lite tapeter till tv-rummet på juldagen(i torsdags alltså). Jag bara älskar det tapeterna.! Så otroligt fina. Bilder på dem kommer när dem väl är uppsatta.

I dag tog vi och satta upp lite av väven på några väggarna i klädkammaren. Inte så värst snyggt precis, men det kommer bli det när den vita färgen kommer upp. Det börjar ta sig, jag är så otroligt glad över det! I morgon ska vi antagligen sätta upp mer väv och sen förhoppningvis tapeterna i tv-rummet. Ooh alltså fatta, snart är några av rummen princip klara, bara lite små fix kvar. Ska bli så kul att inreda dem, bestämma helt själv hur allt ska vara och se ut. Alltså en riktig dröm som går i uppfyllelse, verkligen gaa-sh!!!

//Hi you! It was a few days ago I was active here. Has been busy, I can truly say, and I've yet. Dad and I were off to buy some wallpaper to the TV room on Christmas Day (Thursday). I just love the wallpaper.! So incredibly nice. Pictures of them, when they are well established.

Today we took and put up a bit of fabric on some walls of the closet. Not very neat exactly, but it will be there when the white color comes up. It's starting to get, I'm so incredibly happy about it! Tomorrow we will probably put up more fabric and then hopefully the wallpaper in the TV room. Ooh therefore conclude, soon some of the rooms essentially finished, just a little small fix remaining. It will be so fun to decorate them, decide all by himself how everything should be and look like. Thus a real dream come true, really gaa-sh !!!

It's christmas

Här slås klappar in och maten förbereds till imorgon, fullt upp kan man verkligen säga. Men kände att jag bara måste få tid framför datorn ett tag, så tog en paus från allt julfix! Idag har jag varit och julhandlat, jag kan verkligen säga att jag hatar att julhandla dagen före julafton. Alltså aldrig mer, man ska handla några dagar innan julafton inte dagen före. Det har jag lärt mig nu, för usch fy haha..

Fixa och trixa ihop ett par snygga läppar idag, ja bara älska det! Blev en ombre look igen, som jag gärna kunde visa här om ni vill se? Har sett att några av er har frågat efter det i kommentarsfältet, eller ni har viljat att jag ska göra mer skönhetsinlägg. Så ja självklart kan jag försöka göra det! Har ni något speciellt ni vill se? Som sagt, skulle gärna kunna visa hur jag fixar den looken jag gjorde idag.

När jag väl är inne på det här med vad ni vill se mer på bloggen. Så har många undrat mycket om huset. Hur stort det är och liknande frågor. Och någon fråga om jag kunde berätta det i en video. Och ja de skulle jag kunna göra. Men måste bara få tid till det. Ska försöka få den tiden nu när jag väl har lite ledigt, men får se! Men en video på det kommer, då jag har tänkt berätta om huset och hur stort de är och allt sånt. Så nu vet ni det! Har glömt att svara på era frågor om huset i varje inlägg nu, så kände att jag var tvungen att svara på just den frågan nu. Och nu fick ni svaret, härligt!

Nu blir det att fortsätta med inslagning av klappar och sen blir det en liten jultallrik som en lite start på själva julhelgen. Kommer även bli min första jultallrik för i år, åh det kommer bli så gott gaah!!

//It turned out Christmas gifts and food preparation until tomorrow, I have fully up can really say. But felt I just had to get time in front of the computer for a while, then took a break from all julfix! Today I have been and julhandlat, I can truly say that I hate Christmas shopping day before Christmas Eve. So never again, one should act a few days before Christmas, not the day before. There, I've learned now, for yikes fy haha ..

Fix and putting together a nice pair of lips today, well just love it! Became an ombre look back, I might as well show here if you want to see? Have seen that some of you have been asking for it in the comment field, or you have wanted me to do more beauty posts. So yes of course I try to do it! Do you have anything special you want to see? That said, would be happy to show you how I fix the look I did today.

Once I am on this with what you want to see more on the blog. So many have wondered a lot about the house. How great it is, and similar issues. And someone ask if I could tell it in a video. And yes they'd be able to do. But just have to find time for it. Will try to get the time now when I have some time off, but'll see! But a video of it coming when I have thought to tell you about the house and how big they are and all that. So now you know it! Forgot to answer your questions about the house in each post now, so felt I had to answer that particular question now. And now, you had the answer, lovely!

Now it will be to continue with wrapping gifts and then it gets a little Christmas platters like a little start of the holiday season. Will also be my first Christmas platters for this year, oh it will be as good gaah !!

Project my house - my weekend

//1. Painting of panels in the hall upstairs/2. A picture before fiberglass fabric went on the wall/3. Painted baseboards in the living room today!/4.One result of how the panel will look into the hall, it became brighter and freshe. I likee!!

Nu är denna helg över, igen(?)!!! - det är så sjukt!! Helgen bara flyger förbi så är det måndag igen. Men nu börjar jul veckan, som jag har längtat. Fast jag är upptagen med huset mycket! Så känner jag att jag måste få lite jul ledigt jag med, det är ju trots allt jul. Men i helgen har jag jobbat mycket i huset som ni kanske ser på bilderna.

Målat paneler i hallen, målat lister och även satt upp lite av väven på väggen. Vart riktigt bra, fast pappa fick hjälpa mig annars skulle jag har blivit tokig tror jag! Det gick inte så lätt precis, men det gick till slut med lite hjälp.

I morgon ska jag dra iväg och köpa lite mer material till huset, färger och lite annat. Kommer säkert hitta något som jag vill ha som alltid, sån är jag liksom haha. På tal om snygga saker. Fick hem mitt paket från Linea idag, jag kan säga att jag vart så otroligt nöjd. Beställde lite ordspråkstavlor också, som ni kan hitta HÄR. Och även handukshyllan så klart. Riktigt fina saker. Mer bilder på dem sakerna kommer när jag väl har satt upp dem på väggen i huset. Ska försöka inreda rummen på övervånningen när allt är klart på just övervånningen. Därför jag håller på som en tok, för vill verkligen få klart det och få något eget att vara och veta att det är bara sitt eget liksom. Kommer kännas så skönt när jag väl har fått klart alla rum just där uppe, alltså bara jag tänker på det så blir jag så glad!!

//Now this weekend over, again (?) !!! - It's so sick !! The weekend just fly by, it's Monday again. But now Christmas week, which I have longed. Though I am busy with the house much! So I feel I have to get Little Christmas leave me too, it is after all in July But this weekend I have worked a lot in the house as you may see in the pictures.

Painted panels in the hall, painted moldings and even put up a bit of fabric on the wall. Every really good, though dad had to help me otherwise I would have gone crazy I think! It was not so easy just, but it finally went with a little help.

Tomorrow I'll pull away and buy some more material for the house, colors and little else. Will surely find something that I like as always, that's the way I like haha. Speaking of fancy things. I recieved my package from Linea today, I can say that I have been so incredibly happy. Ordered some proverbs paintings too, as you can find HERE. And even handukshyllan course. Really nice stuff. More pictures of them things going once I have set them up on the wall of the house. Will try to decorate the rooms of övervånningen when all is done at the right övervånningen. Therefore, I keep on like an idiot, because really want to get clear it and get something of their own being and knowing that it is only his own as well. Will feels so nice once I got clear all the rooms right up there, then just think of it, I get so happy !!

 

sneak peek at the living room

Nu har jag även börjat att trixa och fixa i de rummet som jag har tänkt att ha som vardagsrum. Det kommer bli ett litet halv mysigt vardagsrum på övervåningen. Då jag känner att det bli mysigare och att jag inte har det rummet till någon annan nytta. Har tankar på att göra en mer större matsal på nedervåningen, så kände att det här var en bra idé att ha vardagdrummet på övervåningen så jag slipper hålla på och tränga in massa soffor och andra vardagsrums möbler där! Älskar att ha så många rum åhh!!

Nu vart ni nog sugna på att se hur matsalen ser ut också, men bilder på den kommer när jag väl börjar fixa där. Men just nu håller jag bara på vid övervåningen. Då jag känner att jag vill få det klart först innan jag börjar med nedervåningen.

Sitter och kollar på massa färger och tapeter, kikar inrednings hemsidor så som på mattor, soffor m.m. Och jag vill så gärna bara klicka hem allt haha. Ska nog försöka dra med mina parents till stan i helgen, då jag gärna vill köpa hem material innan jul. Känner att jag kommer tillbringa mycket tid i huset nu i jul och nyår, men jag gillar de faktiskt!

//Now I have even started to tweak and fix in the room that I've been meaning to have the living room. There will be a small semi cozy living room upstairs. Then I feel it become cozier and I do not have the room to someone else benefit. Have thoughts on making a bigger dining room downstairs, so I felt this was a good idea to have vardagdrummet upstairs so I do not hold on and penetrate the mass of sofas and other living room furniture there! Love having so many rooms Ohh !!

Now wherever you probably eager to see how the dining room looks well, but pictures of it will once I begin to fix there. But right now I'm just on the upper floor. Then I feel that I want to make it clear first before I start with downstairs.

Sits and looks at lots of colors and wallpaper, peeking interior decorating websites so as to carpets, sofas, etc. And I want so badly just click home everything haha. Should probably try to take my parents to town this weekend, then I would like to buy the home materials before July Do I get to spend much time in the house this Christmas and New Year, but I like those!

Painting and plastering in closet

//1. Målning av golvlister. / 2. Spackla lite vägg i klädkammaren med, gick riktigt bra!//

//1. Painting of baseboards. / 2. Filled even a little too, they went great!//

Äntligen har det satt igång! Tog och fixade allt jag kunde göra idag lite, förberede för uppsättningen av glasfiberväven. Väven är som en slags tapet till er som inte vet. Den gör att de blir som ett mönster på väggen och gör även att färgen fäster bättre. Så klart blir det vita väggar här med!

Nu har även paketen kommit - så nu under dessa dagar kommer mycket av sakerna komma upp här. I ett av paketen fanns än jacka som var så snygg, är så galet förälskad i den. Den kommer nog upp först här på bloggen bara för det haha. Har även fått hem lite inrdenings artiklar som är riktigt fina!

I morgon blir det mer jobb med huset, mer bilder på det kommer och även andra roliga inlägg. Nu har även min artikel kommit upp som ni kan hitta här.

//Finally, it has begun! Took and tweaked all I could do today little, förberede for the set of fiberglass fabric. The fabric is like a kind of wallpaper for you who do not know. It makes them as a pattern on the wall and also makes the paint adhere better. So clearly, it becomes white walls with this!

Now, even the packets arrived - so now during these days, a lot of things coming up here. In one of the packages was over jacket that was so good looking, so crazy in love with it. It will probably go first here on the blog just for it haha. Has also been home a little inrdenings articles is really nice!

Tomorrow there will be more jobs for the house, more pictures of the will and also other fun topics. Now, even my article come up as you can see here.

Painting in the closet

//1.Insåg när jag skulle få upp färgburken att det kanske inte var så smart att snygga till naglar precis innan jag skulle börja renovera ett hur(?!?!?). Men var gör det, kunde få upp den till slut så man kunde både vara fin om naglarna och grov jobba samtidigt./ 2. En liten visning på hur det ser ut när jag håller påoch målar lite golvlister, som jag höll på med idag. Färgen verkar faktiskt riktigt bra, så det känns skönt haha!//

//1.Realized when I would get up paint can that perhaps it was not so smart to tidy nails just before I would begin to renovate a house. Byt whera does it, could not get it to finish so they could both be fine it the nails and work with some hard working labor./2. A small preview of how it looks when I hold påoch paint a little baseboards, as I was doing today. The color seems really really good, so it feels good haha!//

Fredag idag härligt! - Är ju hemma så kan väl inte säga att jag känner att jag slipper något. Har så mycket att göra i all fall. Som ni ser på bilder och texten under dem så har jag hållt på i huset lite. Färgen verkar bra, så i morgon ska jag spackla och måla mer. Är mest inne i klädkammaren just nu, eller där den kommande klädkammaren ska vara. Just nu ser de inte ut som en klädkammare precis haha.

Men så ser det ut nu på mitt lilla schema. Kommer säkert göra något mer om jag hinner det, men det får vi se imorgon. Måste även köpa hem mer färg och spackel med har jag insett, eller insåg idag. Känner mig som en nolla när pappa håller på och prata om hur man ska göra och jag fattar ingenting haha. Så är det att skaffa hus, vad har jag gett mig inpå känner jag ibland. Men det ska gå, så är det när man ska ha ett hus själv. Kul är det faktiskt, fast det är lite slitigt! Mer bilder kommer i morgon, hoppas ni gillar mina inlägg om renoveringen. Kommer självklart fortsätta med det. Längtar tills jag får inreda alla rum, åhh rena drömmen ju!!

//Friday today yay - I'm at home so can not say that I feel I do not have anything. Has so much to do in all cases. As you can see on the pictures and the text below it so I have been doing in the house a little bit. The color seems good, so tomorrow I putty and paint more. Most inside the closet right now, or where the next closet should be. Right now they do not look like a walk-in closet right haha.

But it looks now on my little scheme. Will certainly do something more if I have time, but we'll see tomorrow. Must also buy the home more paint and putty with, I have realized or realized today. I feel like a nobody when Dad keeps on and talk about what to do and I do not get it haha. So it is that buying a house, what have I gotten myself just around I feel sometimes. But it should go, it's when you should have a house yourself. Fun is the fact, though it is a bit strenuous! More pictures will come tomorrow, hope you like my posts about the renovation. Will the soul ready to continue with it. Wait until I get to decorate any room, Ohh dream!